Twoje prawa jako pasażera linii lotniczych

Znaj swoje prawa w razie opóźnionego, odwołanego lub przepełnionego lotu

Prawo pasażerów lotniczych do odszkodowania zostało przyjęte w rozporządzeniu UE (WE) 261/2004. Rozporządzenie gwarantuje, że pasażerowie linii lotniczych mają te same prawa niezależnie od linii, z którą podróżują. Zasady są skomplikowane i na drodze sądowej Zwrotzalot.pl nieustannie pracuje nad wyjaśnianiem okoliczności, które uprawniają Cię do odszkodowania. Po opóźnieniu podróży do lub z jednego z krajów członkowskich UE, Zwrotzalot.pl może pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Państwa członkowskie obejmują wszystkie kraje w UE wraz z krajami takimi jak: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Bałkany Zachodnie.

To, czy jesteś uprawniony do odszkodowania, zależy również od linii lotniczych, z którymi podróżujesz. Obowiązują zasady:

  • Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa członkowskiego: Wszystkie linie lotnicze
  • Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa nienależącego do wspólnoty: Wszystkie linie lotnicze
  • Wylot z państwa niebędącego państwem członkowskim - przylot do kraju członkowskiego:  Linie lotnicze z siedzibą w państwie członkowskim

Mogą obowiązywać również prawa pasażerów linii lotniczych w krajach, które nie są objęte rozporządzeniem UE. Jednak zazwyczaj nie obejmują rekompensaty finansowej.


Sprawdź wysokość odszkodowania
Ta strona korzysta z plików cookies
Aby dostosować i poprawić jakość naszej strony internetowej, usług i reklam, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies są przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty Twojej wizyty i można je usunąć w przeglądarce.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies służą do identyfikacji użytkownika podczas wprowadzania danych na stronie internetowej. Nie można ich uniknąć, będą przechowywane maksymalnie przez 1 godzinę. Pliki cookies pochodzą ze strony zwrotzalot.pl.
Wydajnościowe i funkcjonalne pliki cookies
Pliki cookies są używane, aby zapamiętać preferencje użytkownika, śledzić oraz ulepszać wydajność elementów na stronie internetowej, a ponadto aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. Te pliki cookies pochodzą z: zwrotzalot.pl, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Pliki Cookies - Statystki
Używamy plików cookies, aby zmierzyć liczbę użytkowników, ich interakcje, czy czas wizyt w witrynie. Te pliki cookies pochodzą z: flyforsinkelse.dk, .google.com.
Pliki Cookies - Marketing
W celu zapewniania odpowiedniej reklamy, używamy plików cookies do koordynowania naszych reklam na różnego rodzaju urządzeniach, stronach internetowych oraz przeglądarkach. Te pliki cookies pochodzą z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.