Polityka Ochrony Danych

Polityka Ochrony Danych

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024

 1. Informacje ogólne

  Podczas odwiedzania strony Zwrotzalot.pl zostają gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane związane z korzystaniem z witryny oraz naszej usługi. Priorytetem firmy Zwrotzalot.pl jest, aby Twoje dane były przetwarzane w sposób profesjonalny oraz zgodnie z ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

  Na tej stronie możesz przeczytać o tym, jaki rodzaj informacji zbieramy, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane. Znajdziesz tu również informacje o tym, jak uzyskać wgląd do danych zebranych o Tobie.

 2. Jakie informacje zbieramy?

  Podczas gdy zdecydujesz się na kontakt z firmą Zwrotzalot.pl (zgłosisz roszczenie, subskrybujesz biuletyn lub postanowisz zadać pytanie) zostaniesz poproszony o informacje, które będą nam niezbędne do przetworzenia Twojego zapytania. W zależności od etapów, przez które przechodzić będzie roszczenie o odszkodowanie, możemy poprosić o informacje takie jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer telefonu
  • E-mail
  • Numer rezerwacji
  • Plan podróży
  • Pełnomocnictwo
  • Kopia dokumentu ze zdjęciem - nadal wymagane przez niektóre linie lotnicze
  • Dane bankowe - tylko w związku z wypłatą odszkodowania
  • PESEL - w przypadku przekazania sprawy na drogę sądową

 3. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

  Dane, które otrzymamy od Ciebie, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zgłoszenia roszczenia do odpowiedniej linii lotniczej w celu uzyskania odszkodowania dla Ciebie i Twoich współpasażerów. Poza danymi kontaktowymi, pozostałe dane są wymagane przez linie lotnicze, prawników i sądy krajowe w celu rozpatrzenia sprawy.

  Bez udostępnienia nam wyżej wymienionych informacji możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojej sprawy, co wiąże się z brakiem możliwości zawarcia z nami umowy. Ograniczamy ilość informacji do minimum, ale to właśnie one pomogą nam wygrać Twoją sprawę.

 4. Jak Twoje dane są przetwarzane?

  Twoje dane będą przetwarzane na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Żądamy przestrzegania tych zasad przez wszystkich naszych partnerów, np. prawników, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług.

  Twoje dane będą przechowywane w naszych zabezpieczonych systemach informatycznych i plikach tak długo, jak jest to konieczne do rozpatrzenia Twojej sprawy i spełnienia odpowiednich wymogów prawnych dotyczących dokumentacji. Ponieważ podlegamy prawu duńskiemu, zgodnie z ustawą o rachunkowości („Bogføringsloven”), art. 9 i 10, musimy przechowywać dokumentację przez 5 lat. Dlatego będziemy przechowywać informacje po zakończeniu sprawy przez minimum 5 lat obrachunkowych. Po upływie 5 lat od utworzenia i zatwierdzenia ostatnich raportów finansowych, na które wpłynęła Twoja sprawa, większość naszych informacji z Twojej sprawy zostanie usunięta w ciągu 12 miesięcy. Niektóre informacje zostaną zanonimizowane, aby nie można było zidentyfikować Cię jako osoby, i będą przechowywane do celów statystycznych.

 5. Przekazywanie danych stronom trzecim

  Aby pomóc Ci w otrzymaniu odszkodowania Twoje dane mogą zostać przekazane i przetworzone przez poszczególne linie lotnicze, krajowe władze transportowe, naszych prawników i sądy krajowe.

  Zwrozalot.pl nie przekaże Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim, chyba że jest to jedna z wyżej wymienionych stron lub jeden z naszych partnerów, którzy pomagają świadczyć nasze usługi. Do tych partnerów należy m.in.: Google, Meta i Microsoft, które pomagają kierować nasze działania marketingowe do właściwych odbiorców, Trustpilot - pomaga nam zbierać opinie od naszych klientów oraz SocketLabs - pomaga nam przekazywać odpowiednie informacje użytkownikom subskrybującym biuletyn. Możesz zrezygnować z subskrypcji tych usług w dowolnym momencie, a Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

 6. Przetwarzanie danych w innych krajach

  Prześlemy Twoje dane do innego kraju tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do rozpatrzenia Twojej sprawy. Jest to ograniczone wyłącznie do państw członkowskich UE oraz innych krajów, które współpracują według regulacji Unii Europejskiej, takie jak Wielka Brytania i USA.

  Nie wyślemy Twoich danych do kraju oznaczonego przez Unię Europejską jako niebezpieczny w odniesieniu do ochrony danych osobowych, chyba że zostaną nawiązane specjalne, prawnie wiążące gwarancje. Bez Twojego pozwolenia nie będziemy w żaden sposób przenosić Twoich danych do potencjalnie niebezpiecznych miejsc. Zanim podejmiesz decyzję zostaniesz poinformowany z góry o potencjalnym ryzyku.

 7. Informacje oraz zastrzeżenia wobec gromadzenia danych

  Masz prawo otrzymywać informacje o swoich danych osobowych. Jeśli dane, które przechowujemy o Tobie są nieprawidłowe lub w jakikolwiek sposób wprowadzają w błąd, możesz żądać ich poprawienia lub usunięcia.

  W każdej chwili można zażądać informacji oraz możliwości przeniesienia danych, a ponadto sprzeciwić się wobec przetwarzania danych lub całkowicie wycofać swoją zgodę. Możesz tego dokonać poprzez kontakt mailowy: kontakt@zwrotzalot.pl. Takie żądanie spowoduje, że również poinformujemy o nim naszych partnerów.

  Jeśli wycofasz swoją zgodę lub Twoje dane zostaną usunięte przed zakończeniem sprawy, możesz zostać zobowiązany do zapłaty kosztów zgodnie z Regulaminem Zwrotzalot.pl.

  W przypadku, gdy chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zwrotzalot.pl lub załatwiania Twojego wniosku o udzielenie informacji, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzoru. W Polsce jednostką odpowiedzialną za tego typu sprawy jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 8. Kontakt

  Zwrotzalot.pl jest częścią duńskiej firmy Flyforsinkelse.dk z siedzibą w Valby, w Danii. Z firmą można się skontaktować w następujący sposób:

  Telefon: +48 71 712 59 93
  Adres: Zwrotzalot.pl
  ul. Piłsudskiego 43/3
  50-032 Wrocław
  Polska