Prawa pasażerów linii lotniczych

Done

Twoje prawa jako pasażera linii lotniczych

Prawo pasażerów lotniczych do odszkodowania zostało przyjęte w rozporządzeniu UE (WE) 261/2004. Rozporządzenie gwarantuje, że pasażerowie linii lotniczych mają te same prawa niezależnie od linii, z którą podróżują. Zasady są skomplikowane i na drodze sądowej Zwrotzalot.pl nieustannie pracuje nad wyjaśnianiem okoliczności, które uprawniają Cię do odszkodowania.

Po opóźnieniu podróży do lub z jednego z krajów członkowskich UE, Zwrotzalot.pl może pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Państwa członkowskie obejmują wszystkie kraje w UE wraz z krajami takimi jak: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Bałkany Zachodnie.

To, czy jesteś uprawniony do odszkodowania, zależy również od linii lotniczych, z którymi podróżujesz. Obowiązują zasady:

 • Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa członkowskiego: Wszystkie linie lotnicze
 • Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa nienależącego do wspólnoty: Wszystkie linie lotnicze
 • Wylot z państwa niebędącego państwem członkowskim - przylot do kraju członkowskiego:  Linie lotnicze z siedzibą w państwie członkowskim

Mogą obowiązywać również prawa pasażerów linii lotniczych w krajach, które nie są objęte rozporządzeniem UE. Jednak zazwyczaj nie obejmują rekompensaty finansowej.

Sprawdź swoje odszkodowanie

Opóźniony lot

Jako pasażer możesz mieć prawo do odszkodowania, jeśli Twój lot b był wystarczająco opóźniony. Długość opóźnienia zależy od tego, jak szybko później dotrzesz do miejsca docelowego. W tym samym czasie liczy się długość lotu. Aby ubiegać się o odszkodowanie, musisz mieć:

 • Ponad 3 godziny opóźnienia w locie 0-3500 km lub
 • Ponad 4 godziny opóźnienia w locie przekraczającym 3500 km do lub z UE

To, czy możemy ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, zależy od przyczyny opóźnienia. Najczęstsze przyczyny, które zwykle uprawniają do odszkodowania to problemy techniczne lub choroba wśród załogi.

Zgłoś swój wniosek tutaj
Time
Location

Odwołany lot

Możesz mieć prawo do odszkodowania, podczas gdy Twój lot zostanie odwołany. Będzie to zależało od przyczyny odwołania i od tego, jak szybko linia lotnicza powiadomi Cię o zmianie.

Jeśli linie lotnicze ogłosiły odwołanie lotu mniej niż 7 dni przed odlotem, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie, pod warunkiem, że dotarłeś do miejsca docelowego później niż 2 godziny po planowym czasie przylotu. Jeśli linie lotnicze ogłosiły odwołanie na mniej niż 14 dni przed odlotem, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie, pod warunkiem, że dotarłeś do miejsca docelowego później niż 4 godziny po planowym czasie przylotu.

W przypadku, gdy zostanie zmieniona trasa lotu, a Ty dotrzesz do planowego lotniska docelowego w następujących przedziałach czasowych, linia lotnicza może zmniejszyć Twoje odszkodowanie o 50%

 • mniej niż 2 godziny po planowym czasie przylotu na trasie do 1500 km
 • mniej niż 3 godziny po planowym czasie przylotu na trasie 1500 - 3500 km lub w obrębie UE
 • mniej niż 4 godziny po planowym czasie przylotu na trasie powyżej 3500 km, poza UE

Oprócz rekompensaty finansowej, możesz również mieć prawo do dalszej pomocy w trakcie opóźnienia. Obejmuje to posiłki i napoje, dwie rozmowy telefoniczne lub e-maile oraz zakwaterowanie i transport do hotelu, jeśli będzie to konieczne.

Zgłoś swój wniosek tutaj

Przepełniony samolot

Prawa pasażera obowiązują również w przypadku, gdy Twój lot jest przepełniony i dlatego odmawiają Ci wejścia na pokład. Twoje prawa mogą obejmować zwrot biletu, zapłaty za żywność i napoje w oczekiwaniu na nowy lot oraz rekompensatę finansową od linii lotniczej w wysokości do 600 euro za pasażera.

Prawo do rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład nie ma jednak zastosowania, jeżeli odmowa jest spowodowana:

 • nieodpowiednią identyfikacją
 • nieodpowiednią wizą lub pozwoleniem na wylot
 • spóźnionym pojawieniem się na odprawie
 • problemami z bezpieczeństwem lub zdrowiem
 • nieprzestrzeganiem regulaminu linii lotniczej.
Zgłoś swój wniosek tutaj
Stop

Wysokość odszkodowania

Wysokość rekompensaty waha się pomiędzy 250-600 euro za pasażera. Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu i od tego, jak długie było opóźnienie. Możesz być uprawniony do:

 • 250 Euro - W przypadku opóźnienia większego niż 3 godziny przy lotach do 1.500 km
 • 400 Euro - W przypadku opóźnienia większego niż 3 godziny przy lotach od 1.500 do 3.500 km lub na terytorium UE
 • 600 Euro - W przypadku opóźnienia większego niż 4 godziny przy lotach dłuższych niż 3.500 km poza UE.

W niektórych przypadkach linia lotnicza może zmniejszyć odszkodowanie o połowę. Dotyczy to przypadków, kiedy zostałeś powiadomiony o opóźnieniu w odpowiednim czasie przed odlotem lub opóźnienie nie przekracza 4 godzin.

Pasażerowie linii lotniczych mają również prawo do posiłków, poczęstunków oraz dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych bądź e-maili po dwóch godzinach opóźnienia. Dotyczy to wszystkich pasażerów - niezależnie od przyczyny opóźnienia. Jeśli opóźnienie się przeciągnie, linia lotnicza jest zobowiązana zaoferować hotel w czasie oczekiwania i zapłacić za transport do i z lotniska.

Linie lotnicze nie zawsze informują Cię o tych prawach. Dlatego pamiętaj o napisaniu o dodatkowych kosztach, które poniosłeś w czasie oczekiwania. Zwrotzalot.pl pomoże Ci odzyskać te pieniądze.

Sprawdź swoje odszkodowanie
Money

Nadzwyczajne okoliczności

Czasami linia lotnicza odrzuci Twoje roszczenie o odszkodowanie, ponieważ opóźnienie zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności - znane również jako siła wyższa.

Nadzwyczajne okoliczności pozostają poza kontrolą linii lotniczej i z tego powodu nie przysługuje Ci odszkodowanie. Do nadzwyczajnych okoliczności należą:

 • zła pogoda
 • klęski żywiołowe
 • strajki w niektórych przypadkach
 • zagrożenia terrorystyczne

Czasami linie lotnicze odrzucają roszczenia, niesłusznie powołując się na okoliczności nadzwyczajne. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość, że w przypadku opóźnień spowodowanych przez usterki techniczne samolotu, problemy z załadunkiem lub załogą, w wielu przypadkach przysługuje Ci odszkodowanie.

Zwrotzalot.pl wie, które okoliczności są nadzwyczajne. Możemy Ci powiedzieć, czy masz prawo do odszkodowania, a w przypadkach, gdy linie lotnicze podają przyczynę, która nie jest nadzwyczajna, przekażemy sprawę do sądu.

Masz wątpliwości? Dowiedz się, czy masz prawo do rekompensaty tutaj

Ta strona korzysta z plików cookies
Aby dostosować i poprawić jakość naszej strony internetowej, usług i reklam, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies są przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty Twojej wizyty i można je usunąć w przeglądarce.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies służą do identyfikacji użytkownika podczas wprowadzania danych na stronie internetowej. Nie można ich uniknąć, będą przechowywane maksymalnie przez 1 godzinę. Pliki cookies pochodzą ze strony zwrotzalot.pl.
Wydajnościowe i funkcjonalne pliki cookies
Pliki cookies są używane, aby zapamiętać preferencje użytkownika, śledzić oraz ulepszać wydajność elementów na stronie internetowej, a ponadto aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem. Te pliki cookies pochodzą z: zwrotzalot.pl, google.com, bing.com, facebook.com, trustpilot.com.
Pliki Cookies - Statystki
Używamy plików cookies, aby zmierzyć liczbę użytkowników, ich interakcje, czy czas wizyt w witrynie. Te pliki cookies pochodzą z: flyforsinkelse.dk, .google.com.
Pliki Cookies - Marketing
W celu zapewniania odpowiedniej reklamy, używamy plików cookies do koordynowania naszych reklam na różnego rodzaju urządzeniach, stronach internetowych oraz przeglądarkach. Te pliki cookies pochodzą z: google.com, googleadservices.com, doubleclick.net, bing.com, bat.bing.com, facebook.com.