Prawa pasażerów linii lotniczych

Twoje prawa jako pasażera linii lotniczych

LINIA LOTNICZA ODRZUCIŁA ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE
Ewelina spóźniła się na lot z Frankfurtu przez opóźnienie wejścia na pokład na lotnisku Heathrow. Złożyła wniosek o odszkodowanie samodzielnie, ale linia lotnicza odrzuciła jej roszczenie. W związku z tym Ewelina postanowiła zwrócić się o pomoc do nas. Pozwaliśmy linię lotniczą do sądu i uzyskaliśmy należne jej odszkodowanie.
EWELINA SIĘ NIE PODDAŁA I DZIĘKI TEMU OTRZYMAŁA €250.

Prawo pasażera linii lotniczej do otrzymania odszkodowania w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przyjęto w rozporządzeniu UE (WE) 261/2004. Przepisy zapewniają, że każdy pasażer ma takie same prawa, bez względu z którą linią lotniczą podróżuje.

Mimo, że zasady są skomplikowane, poprzez spory sądowe Zwrotzalot.pl nieustannie pracuje nad wyjaśnianiem okoliczności, które uprawniają pasażera do otrzymania odszkodowania. Pod poniższymi linkami znajdziesz więcej informacji o swoich prawach w różnych okolicznościach:Kiedy lot jest objęty ubezpieczeniem?

Twój lot jest objęty europejskimi prawami pasażerów linii lotniczych, gdy podróżujesz w obrębie UE lub gdy lot rozpoczyna się w UE. Dotyczy to także wszystkich lotów, które rozpoczynają się w kraju nienależącym do UE i kończą się w UE, o ile linia lotnicza jest linią europejską.

Państwa członkowskie obejmują wszystkie państwa w UE oraz państwa takie jak: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Bałkany Zachodnie.

To, czy przysługuje ci odszkodowanie zależy także od linii lotniczych, którymi podróżujesz. Obowiązują następujące przepisy:

Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa członkowskiego

Wszystkie linie lotnicze

Wyjazd z państwa członkowskiego - przylot do państwa nienależącego do wspólnoty

Wszystkie linie lotnicze

Wylot z państwa niebędącego państwem członkowskim - przylot do kraju członkowskiego

Linie lotnicze z siedzibą w państwie członkowskim

Uwaga! Pasażerów linii lotniczych mogą również obowiązywać prawa w państwach nieobjętych przepisami UE. Jeżeli twój lot nie jest objęty przepisami UE, możesz spróbować skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, Urzędem Lotnictwa Cywilnego lub Stowarzyszeniem Brytyjskich Biur Podróży (ABTA).


Twoje prawa pasażera

Jeżeli twój lot jest objęty przepisami UE, w przypadku opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, linia lotnicza może zostać zobowiązana do udzielenia ci pomocy. Do jakiej pomocy masz prawo w przypadku zakłócenia lotu? Sprawdź poniższe punkty, aby dowiedzieć się więcej.

  • Prawo do informacji;
  • Prawo do rekompensaty finansowej w przypadku opóźnienia lotu, które powoduje, że dotrzesz do miejsca docelowego ponad trzy godziny później niż oczekiwano;
  • Prawo do zwrotu pieniędzy za bilet lotniczy lub do zmiany rezerwacji na lot alternatywny w przypadku odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład z powodu overbookingu;
  • Prawo do zwrotu dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem lub transportem na lotnisko i z lotniska do hotelu;
  • Możliwość wykonania dwóch połączeń telefonicznych lub wysłania wiadomości e-mail.

Uwaga! Zawsze musisz stawić się na lotnisku co najmniej 45 minut przed planowaną godziną odlotu. Dotyczy to także sytuacji, kiedy wiesz, że samolot jest opóźniony. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy linia lotnicza poinformowała cię inaczej na piśmie. Nie wiesz czy możesz ubiegać się o odszkodowanie? Sprawdź swoje odszkodowanie tutaj.


Jak ubiegać się o odszkodowanie

Na stronie Zwrotzalot.pl jesteśmy gotowi pomóc Ci w przypadku opóźnienia Twojego lotu, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład. Dzięki ponad siedmioletniemu doświadczeniu w zakresie praw pasażerów linii lotniczych, posiadamy wszelkie informacje o rozporządzeniu UE 261/2004. Wybierając Zwrotzalot.pl jako swojego usługodawcę, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa jest w najlepszych rękach. Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną musisz jedynie wypełnić informacje o podróży i przesłać dokumenty podróży za pośrednictwem naszego formularza online.


Wspieraj ekologiczną kulę ziemską – posadź drzewo podczas składania wniosku

Zwrotzalot.pl współpracuje z Global Climate Institute i WeForest przy sadzeniu drzew w Etiopii, Zambii i Indiach. Zgłaszając do nas reklamację, masz możliwość posadzenia drzewa na nasz koszt. Więcej o naszej inicjatywie wspierania bardziej ekologicznej kuli ziemskiej przeczytasz tu.


Sprawdź wysokość odszkodowania