Odszkodowania

Do jakiej kwoty przysługuje mi odszkodowanie za opóźnienie lotu?

ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW
Michał i Patrycja z trójką dzieci musieli czekać półtora dnia na nowy lot z Malty, gdy ich oryginalny lot został odwołany. Oprócz odszkodowania za opóźnienie uzyskali również zwrot wszystkich dodatkowych kosztów poniesionych na zakwaterowanie, posiłki oraz napoje.
OTRZYMALI PONAD €4,600 ODSZKODOWANIA

Jeżeli pasażer doświadczył opóźnienia, lub odwołania lotu, you nadkompletu pasażerów albo spóźnił się na samolot przesiadkowy, może przysługiwać mu odszkodowanie. W 2004 r. UE przyjęła rozporządzenie nr 261/2004, które gwarantuje pasażerom lotniczym prawo do uzyskania odszkodowania i pomocy w związku z wystąpieniem powyższych okoliczności.


Ile mogę żądać?

Jeżeli doszło do zakłócenia lotu, pasażer może mieć prawo do uzyskania kwoty od 250 do 600 euro. Wysokość kwoty zależy od odległości lotu i długości opóźnienia. Możesz mieć prawo do:


  • 250 euro - jeżeli opóźnienie wynosi ponad 3 godziny w przypadku lotu do 1500 km
  • 400 euro - jeżeli opóźnienie wynosi ponad 3 godziny w przypadku lotu o długości conajmniej 1500 km na terenie UE lub w przypadku lotu poza UE o długości od 1500 do 3500 km
  • 600 euro – jeżeli opóźnienie wynosi ponad 4 godziny w przypadku lotu o długości 3500 km lub więcej dla osób podróżujących do lub z UE.

Należy pamiętać, że linie lotnicze w pewnych okolicznościach mają prawo do obniżenia odszkodowania o połowę. Dotyczy to przypadków, w których linia lotnicza oferuje przylot do miejsca docelowego w innym terminie w następujących ramach czasowych:


  • Nie później niż 2 godziny przed zaplanowanym lotem dla lotów poniżej 1500 km
  • Nie później niż 3 godziny przed zaplanowanym lotem w przypadku lotów w UE dłuższych niż 1500 km i lotów wewnętrznych w UE o długości 1500-3500 km
  • Nie później niż 4 godziny przed zaplanowanym wylotem w przypadku lotów na trasach ponad 3500 km poza UE.

Czy muszę samodzielnie opłacić wyżywienie i zakwaterowanie w czasie opóźnienia?

Oprócz powyższych kwot odszkodowania pasażerowie linii lotniczych mają prawo do posiłków i dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych lub e-maili po dwóch pierwszych godzinach opóźnienia. Prawo to obowiązuje niezależne od przyczyny opóźnienia. Jeżeli opóźnienie wydłuża się do nocy, linia lotnicza jest zobowiązana zaoferować zakwaterowanie w czasie oczekiwania i zapłacić za transport na lotnisko i z powrotem.

Linie lotnicze nie zawsze informują pasażerów o przysługujących im prawach. W niektórych przypadkach linia lotnicza może zaoferować vouchery na posiłki i pomóc zarezerwować i zapłacić za pokój hotelowy, jeżeli pasażer tego potrzebuje. W innych przypadkach trzeba będzie zapłacić samodzielnie. Pamiętaj, żeby zachować wszystkie rachunki za dodatkowe koszty, które możesz ponieść, czekając na lot. W ramach naszego serwisu, Zwrotzalot.pl może pomóc ci w uzyskaniu zwrotu dodatkowych kosztów.


Co zrobić, jeżeli moja linia lotnicza oferuje mi vouchery zamiast pieniędzy?

Zgodnie z rozporządzeniem UE linie lotnicze mają prawo oferować pasażerom vouchery podróżne lub inne usługi zamiast wypłacać gotówką kwotę odszkodowania za opóźnienie lotu. Takie oferty linii lotniczych mogą w niektórych przypadkach mieć wyższą wartość niż rekompensata pieniężna, a zatem mogą być korzystne, jeżeli planujesz podróżować ponownie z tą samą linią lotniczą. Pamiętaj jednak, że nie musisz akceptować oferty linii lotniczej i zawsze masz prawo odmówić jej przyjęcia i poprosić o wypłatę odszkodowania. Jako twój partner prawny przekażemy ci wszystkie oferty linii lotniczych, aby umożliwić ci dokonanie wyboru między płatnością gotówkową a uzyskaniem vouchera upominkowego.


Co należy zrobić, jeżeli linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania z powodu nadzwyczajnych okoliczności?

Niektórych pasażerów spotyka odmowa wypłaty odszkodowania przez linię lotniczą w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami. To prawda, że rozporządzenie UE zwalnia linie lotnicze z odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie lub odwołanie lotu jest bezpośrednią konsekwencją nadzwyczajnych okoliczności, takich jak zła pogoda, zagrożenia dla bezpieczeństwa i strajki.

Ale czy należy zaakceptować fakt, że opóźnienie lub odwołanie lotu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, jak twierdzi linia lotnicza? Nie, nie należy. Czasami okazuje się, że linie lotnicze wykorzystują nadzwyczajne okoliczności jako powód opóźnienia lotu, nawet jeżeli opóźnienie jest w rzeczywistości spowodowane innymi okolicznościami, takimi jak problem techniczny. W takich przypadkach dysponujemy środkami umożliwiającymi zbadanie rzeczywistej przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu i skontaktowanie się z linią lotniczą w celu uzyskania odszkodowania lub – w razie konieczności – przekazanie sprawy do odpowiedniego krajowego organu wykonawczego lub sądu w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Jest to część naszej usługi i w związku z tym nie jest ona dodatkowo płatna.


Nie wiesz, o ile możesz się ubiegać? Za pomocą naszego kalkulatora odszkodowań w szybki i prosty sposób sprawdzisz wysokość swojego odszkodowania.


Sprawdź wysokość odszkodowania